top of page

קדחת קרציות

 

קדחת קרציות היא מחלה מדבקת נפוצה מאוד בכלבים בארץ. המחלה אינה עוברת מכלב לכלב או מכלב לאדם אלא ההדבקה נעשית ע"י עקיצה של קרצייה.

גורם המחלה: מדובר בטפיל תוך תאי – המועבר ע"י קרצית הכלב החומה, אחת הקרציות הנפוצות ביותר בארץ. מספיקה עקיצה של קרצייה אחת נגועה, שנמצאת על הכלב מעל יממה, בשביל לגרום להדבקה. המחלה נפוצה יותר בחודשי הקיץ כאשר הקרציות המעבירות מתרבות אבל המקרים הקשים יותר לרוב הם בתקופת החורף – אז מדובר בשלב ההדבקה הכרונית (6 חודשים או יותר מהדבקה).

דגירה: זה פרק הזמן שחולף מרגע ההדבקה ועד הופעת סימני המחלה הראשוניים. תקופה זו נמשכת 8-22 יום לרוב.

 

המחלה עצמה

 

המחלה עצמה מאופיינית ב-3 שלבים עיקריים (על פי סדר הופעתם): אקוטי (מיידי), תת קליני (נשאות) וכרוני.

השלב האקוטי: השלב המידי והראשון במחלה, הרבה פעמים לא מזהים שלב זה. הסימנים הרבה פעמים מאוד לא ספציפיים ולכן אפשרי שהכלב יעבור שלב זה בלי שנשים לב. שלב זה נמשך 1-4 שבועות וסימני המחלה שונים ומגוונים בשלב זה אפשר לראות לפעמים – חום, שיוביל לכלב מדוכא חלש וחסר תאבון בחלק מהמקרים. אדמומיות בעיניים, יתכנו שטפי דם קטנים בעור (כשהמקומות הנפוצים ביותר למצוא אותם זה בפה עצמו או באזור הפניס של הזכר) ודימומים מהאף, בצואה או בשתן. בשלב זה הטפיל לכל הגוף וזה השלב היחיד בו אם הכלב יטופל אפשרית החלמה מלאה מהטפיל, ז"א שגוף הכלב יהיה נקי מהטפיל, בעוד כלבים שלא יטופלו יעברו לשלב הבא של המחלה.

 

השלב התת קליני: בשלב זה הכלב נושא את הטפיל אבל הוא אינו מראה שום סימני מחלה. כלבים יכולים להישאר בשלב זה

של המחלה תקופה ארוכה של חודשים ואף שנים. חלק מהכלבים בתקופה זו יכולים להתגבר על המחלה לבד ולא יעברו אף פעם לשלב הכרוני אך חלקם יפתחו את השלב הכרוני של המחלה. הכלב לא יראה בשלב זה סימנים חיצוניים שהוא חולה אבל בדיקת דם יכולה לרמז כי יש נשאות של הטפיל בשלב זה יכול להיווצר מצב שבו הגוף תוקף את תאי הדם האדומים שלו עצמו בשל הטפיל ואז ייווצר סינדרום הגורם לאנמיה וחלשה.

 

השלב הכרוני: בשלב זה הגוף מגיב לנזק שגורם המחלה מפיץ. המופע לבעלים יכול להראות פתאומי, לפתע הכלב חולה

מאוד, אבל מדובר בתוצאה של התדרדרות ארוכה שלא הראתה סימנים חיצוניים. סימני המחלה בשלב זה מגוונים ודומים לשלב האקוטי – דיכאון, חולשה, חוסר תאבון, איבוד משקל, דימומים מהאף והפה ועוד. אפשר לראות לפעמים בצקות ונפיחות תת עורית. צליעות בשל בצקת או דימום שלוחץ על העצבים. הקאות, שלשולים ושלשולים דמיים הינם נפוצים גם כן בשלב זה. הרבה פעמים אפשר לראות בעיניים- אדמומיות (דלקת של העין). בשלב זה טיפול לא 'מנקה' את הטפיל מגוף הכלב אלא מטרת הטיפול הינה לנסות להוריד את סימני המחלה שמופיעים לכלב ולמנוע סיבוכים של המחלה הכוללים זיהום של הדם בחיידקים אחרים (הנמצאים באופן נורמאלי במערכת עיכול / אויר / עור או דימומים אקוטיים – שיכולים להוביל למוות של הכלב תוך שעות עד ימים.

 

אבחון המחלה: נעשה לרוב ע"י ספירת דם – הממצא הנפוץ בכל שלבי המחלה זה מספר טסיות נמוך. בשל העובדה

שהטפיל פוגע במח העצם שאחראי על יצור כדוריות הדם, תאי הדם הלבנים וטסיות הדם בשלבים מתקדמים של המחלה אפשר גם לראות אנמיה (ירידה בספירה של כדוריות הדם האדומות) וספירה נמוכה של כדוריות דם לבנות.

במהלך הטיפול יש צורך במספר ספירות דם חוזרות בהן נבדקת רמת הטסיות שעם הטיפול אמורה להשתפר.

 

טיפול: מבוסס על מתן אנטיביוטיקה ספציפית לטפיל לתקופה ארוכה. במצבים כרונים לפעמים יש צורך בתוספת של

סטרואידים / אנטיביוטיות נוספות, ובמקרים חמורים אף מנת דם.

 

מניעה: עדין אין חיסון יעיל נגד המחלה. כלב שחלה בקדחת קרציות לא מפתח חסינות למחלה ויכול לפתח את המחלה שוב.

המניעה הטובה ביותר של המחלה הינה ריסוס נגד קרציות של הסביבה וטיפול על הכלב נגד קרציות.

 

נשמח לעזור ולענות על שאלות נוספות

דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב ודר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,טרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חדר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, ניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב ודר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,טרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חדר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, ניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,

bottom of page