top of page

תולעת הפארק - Spirocerca lupi

 

תולעת הפארק שנקראת בשמה המדעי ספירוצרקה לופי.

התולעת פוגעת בכלבים בלבד וגורמת למחלה קשה וקטלנית. במקרים רבים גורמת התולעת למוות ללא כל סימנים מוקדמים.

התולעים נפוצות מאוד ונמצאות – ולכן ההדבקה מתרחשת בכל מקום! גנים ציבוריים, פארקים, גינות פרטיות וחצרות.

המקרים הראשונים של תולעת הפארק התגלו באזור גוש דן בתחילת שנות השמונים, מאז התפשטה המחלה בארץ והתמותה ממנה עלתה.

בשנים האחרונות ניכרת בלימה של התפשטות המחלה בת"א ורמת גן בעקבות המודעות הגוברת לחשיבות הטיפול המונע. באזורים אחרים נרשמה עלייה חמורה בתחלואה ובתמותה.

 

איך נדבקים:

הדבקה מתרחשת על ידי בליעה של חיפושית זבל הנגועה בתולעת. החיפושית יכולה להיאכל ישירות על ידי הכלב או להימצא בתוך שאריות מזון, צואה או בעל חיים שנאכלים על ידי הכלב (עכבר, ציפור, לטאה וכו').

בקיבת הכלב מתפרקת החיפושית והתולעת נודדת דרך דופן מערכת העיכול אל דופן כלי הדם המרכזיים בחלל הבטן, משם אל אבי העורקים ומשם אל דופן הוושט שם התולעת יוצרת גוש בקיר הוושט בו היא עושה חור דרכו היא מטילה את הביצים שלה לחלל הושט משם הן מופרשות בצואה- תהליך זה נמשך חצי שנה.

 

נזקי התולעת וסימני המחלה:

המחלה נגרמת עקב נדידת התולעת בגוף הכלב.

סימני המחלה אינם חד משמעיים, הנזק לאבי העורקים בזמן נדידת התולעת עלול לגרום קרע שיביא לדימום חריף לבית החזה ולמוות פתאומי.

במקרים כרוניים יותר מתמקמת התולעת בוושט וגורמת להתפתחות גוש דלקתי הקרוי גרנולומה, גוש זה ילך ויגדל עד שיביא לחסימה מלאה של הוושט.

בשלב זה יתחיל הכלב להקיא את ארוחותיו הקאה הדומה יותר לפליטת מזון לעוס שכן המזון לא הצליח להגיע אפילו אל הקיבה.

בחלק מהמקרים (10%) מתפתחת הגרנולומה לסרטן שעלול גם להפוך ממאיר.

יותר נדיר אבל אפשרי נדידה של התולעים בצורה לא נכונה והגעתן לאיברים אחרים שאינם אברי המטרה של התולעת- כמו מערכת עצבים ואברי בית החזה והבטן.

בכל המקרים מתגלה המחלה בשלבים מתקדמים כאשר מרבית הנזק בשלב זה אינו הפיך.

 

אבחון המחלה:

אבחון וודאי לנגיעות בתולעת הפארק אפשרי על ידי אנדוסקופיה. בצילום רנטגן ניתן לראות רמזים להמצאות התולעת בוושט.

אפשר לבצע מספר דגימות עוקבות של צואה להמצאות ביצי התולעת – אי המצאות ביצים בצואה לא שוללת מחלה.

לא ניתן לאבחן נגיעות בתולעת על ידי בדיקת דם!

 

מהו הטיפול הניתן לכלב חולה?

הטיפול כולל מספר זריקות הניתנות במרווחי זמן הקבועים מראש. יעילות הטיפול גבוהה מאוד כל עוד הגושים לא עברו התמרה סרטנית. (וכן לא ניתן לטפל בקרע של אבי העורקים).

 

מניעת המחלה:

מניעת המחלה מבוססת על מתן זריקה אחת לחודשים. הזריקה הורגת תולעים במידה וקיימות בגוף הכלב. הזריקה אינה מקנה חיסון מפני הדבקות נוספת. יש למנוע מהכלב להסתובב חופשי ולהריח / לאכול צואה.

יש להקפיד על איסוף צואה במקומות ציבוריים - לרווחת הכלל, ולמניעת התפשטות המחלה.

 

נשמח לענות על שאלות ולתת פרטים נוספים

דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב ודר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,טרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חדר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, ניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,

bottom of page