top of page

התנהגות לאחר הרדמה

 

ההרדמה לצורך הניתוח הינה הרדמה מלאה המתבצעת בגז הרדמה במרפאתנו.

לאחר הניתוח יתכנו מספר תופעות הנובעות מעצם ההרדמה. אלו תופעות קלות בלבד, כגון:

 

מעט רעידות שרירים | חוסר תאבון | עייפות | הקאות
 

הבעל החיים יחזור לעצמו תוך 24-48 שעות מהניתוח.

במידה ותופעות אלו מתמשכות או חמורות יש לפנות למרפאה.

 

מזון ומים:

כשעה-שעתיים לאחר שבעל החיים מגיע הביתה ניתן להציע לו מים. במידה ושותה ללא הקאה ניתן להציע מעט אוכל, אך כאמור ייתכן בהחלט מצב של חוסר תאבון. לעתים בעל החיים אוכל ומקיא. לכן, במשך יממה אחרי הניתוח מומלץ לתת לבעל החיים כמויות קטנות של מזון, ולא להיבהל אם הוא אינו מראה תאבון.

 

פעילות גופנית:

ייתכן ובעל החיים יהיה עייף ומעט מנומנם כיממה לאחר הניתוח. תופעה זו שגרתית. לכן, מומלץ להוציא כלבים לטיולים קצרים בלבד לתקופה של כיממה לאחר הניתוח. חתולים לרוב ישנים יותר מהרגיל (בקיץ לא מומלץ לקחת את הכלבים לים לאחר הפרוצדורה מחשש שהתפרים יפתחו בגלל המי מלח).

 

מעקב אחר החתך:

חשוב לשים לב כי אין התעסקות יתר על מידה עם החתך, אין בעיה שבעל החיים ילקק את האזור (מכוון שיש שלוש שכבות של תפרים אין לו אפשרות לפתוח את החתך). תתכן מעט נפיחות סביב החתך. נפיחות זו נורמאלית והיא תחלוף תוך ימים ספורים.

דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב ודר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,טרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חדר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, ניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,

bottom of page