top of page

החיסונים לחתולים וחשיבותם

מדוע לחסן את החתול?

 

החיסונים נועדו להגן על החתול ממחלות מדבקות נפוצות המסכנות את בריאותו וחייו. החיסונים גורמים לגוף החיה ליצור נוגדנים שיגנו עליה מהמחלות הללו.

הדבקות במחלות קורת על ידי מגע ישיר עם בעל חיים חולה או על ידי מגע עקיף עם הפרשותיו (לדוגמא דרך סוליות נעליים).

חיסון מרובע – מכיל תרכיב משולב המגן נגד מחלות חתולים נפוצות.

 1.חתלתלת -  מחלה נגיפית קטלנית הגורמת שלשולים, הקאות, התייבשות ופגיעה במח 

   העצם. המחלה ניתנת למניעה על ידי החיסון.

2. קליצי -  מחלה נגיפית הגורמת לדלקת בדרכי הנשימה העליונה המלווה בדלקת עיניים 

   הפרשות אף וכיבים בחלל הפה.

3. כלמידיה -  מחלה חיידקית הפוגעת בעיקר בגורים צעירים, גורמת לדלקת עיניים ולעיתים

    לדלקת בדרכי הנשימה.

4. רינוטרכאיטיס – מחלה נגיפית קשה הפוגעת בדרכי הנשימה העליונות וגורמת להפרשות

    אף ועיניים. סימנים נוספים כוללים חום גבוה, אדישות ,עיטושים, דלקת ריאות ולעיתים

    פצעים מוגלתיים על הלשון.

מתן החיסון לגורים בגיל 8-9 שבועות, חיסון שני ניתן לאחר חודש ובהמשך פעם בשנה לכל החיים.

חיסון נגד כלבת – מחלת הכלבת פוגעת בכל היונקים ובכללם חתולים. שכיחות מקרי הכלבת בחתולים נמוכה בהשוואה לכלבים. מומלץ לחסן חתולים היוצאים מהבית פעם ב-3 שנים למשך כל החיים.

 

טיפול נגד תולעי מעיים

התולעים הם טפילים פנימיים, הנפוצות הן תולעי המעיים העגולות (נמטודות) והשטוחות (תולעי סרט).

תולעי מעיים עגולות- הדבקה מתרחשת דרך האם במהלך ההריון או דרך ההנקה וכן דרך צואה נגועה בביצים.

תולעי מעיים שטוחות – התולעת הצעירה נמצאת בתוך פרעוש, כשהחיה מתלקקת היא בולעת פרעושים וכך נדבקת.

נגיעות בתולעי מעיים עשויה לגרום להקאות, שלשולים, נפיחות וכאב בטני, חסימת מעיים, חולשה, רזון, אנמיה, פגיעה באיברים פנימיים ועוד.

טיפול ומניעה- מתן תרופה (דרך הפה או בהזרקה) הממיתה את התולעים הקיימות. אין טיפול המונע הדבקה חוזרת בתולעים.

 

חיה הנגועה הפרעושים תהיה נגועה בתולעים! דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב ודר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,טרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חדר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, ניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,

 

 

bottom of page