top of page

החיסונים לכלבים וחשיבותם

מדוע לחסן את הכלב?

 

החיסונים נועדו להגן על הכלב ממחלות מדבקות נפוצות המסכנות את בריאותו וחייו. החיסונים גורמים לגוף החיה ליצור נוגדנים שיגנו עליה מהמחלות הללו.

הדבקות במחלות קורת על ידי מגע ישיר עם בעל חיים חולה או על ידי מגע עקיף עם הפרשותיו (לדוגמא דרך סוליות נעליים).

 

חיסונים לכלבים

חיסון נגד כלבת- כלבת הינה מחלה קטלנית הפוגעת בכל היונקים. מקור המחלה הוא לרוב שועלים הנגועים בנגיף. חיסון זה מחוייב על פי חוק והוא ניתן בצמוד לתשלום עבור רשיון להחזקת כלב של הרשות המקומית. עם החיסון חובה לסמן את הכלב בשבב אלקטרוני (נעשה פעם בחיים). מתן החיסון בגיל 3 חודשים ובהמשך פעם בשנה לכל החיים.

 

חיסון משושה- החיסון מגן כנגד 6 מחוללי מחלה:

  1. פרוו- מחלה נגיפית קשה הפוגעת בעיקר בגורים ובכלבים צעירים אך גם בבוגרים. הנגיף גורם לשלשול דמי, הקאות, חום גבוה, דיכאון התייבשות דיכוי מח העצם וסכנת מוות בתוך מספר ימים. מתן החיסון בגיל 6 שבועות (בחיסון משולב עם כלבלבת) ואחר כך כל 3 שבועות עד גיל 4 חודשים (בחיסון המשושה).

  2. כלבלבת- נגיף הפוגע בגורים וכלבים צעירים וגורם למחלה קשה הכוללת דלקת במערכת הנשימה, דלקת עיניים, הקאות, שלשולים, חום גבוה, עוויתות שרירים ופגיעה במערכת העצבים. לא תמיד ניתן לרפא מהמחלה ולעיתים עלולה לגרום למוות בייסורים לכלב לא מחוסן.

  3. דלקת כבד נגיפית- מחלה קטלנית הפוגעת בכבד וגורמת לצהבת, חום גבןה, חוסר תאבון ובצקת קרנית.

  4. עכברת סוג 1 (לפטוספירה)- מחלה קטלנית הגורמת לכשל כבד וכליות. המחלה מדביקה גם בני אדם.

  5. עכברת סוג 2 (לפטוספירה)- מחלה קטלנית הגורמת לכשל כליות. המחלה מדביקה גם בני אדם.

  6. פארא-אינפלואנזה- מחלה נגיפית הפוגעת בדרכי הנשימה וגורמת לשיעולים ולנזלת.

 

מתן חיסון המשושה: בגיל 8 שבועות ואחר כך כל  שלושה, ארבעה שבועות עד גיל 4 חודשים. בהמשך פעם בשנה למשך כל החיים.

 

חיסון נגד שעלת המכלאות – מחלה נפוצה ומדבקת מאוד הגורמת לדלקת חריפה בקנה הנשימה. חשוב לחסן נגדה כלבים העומדים להכנס לפנסיון (או להסגר), וכלבים לפני תערוכות. החיסון ניתן אחת לחצי שנה.    

 

טיפול נגד תולעי מעיים

התולעים הם טפילים פנימיים, הנפוצות הן תולעי המעיים העגולות (נמטודות) והשטוחות (תולעי סרט).

תולעי מעיים עגולות- הדבקה מתרחשת דרך האם במהלך ההריון או דרך ההנקה וכן דרך צואה נגועה בביצים.

תולעי מעיים שטוחות – התולעת הצעירה נמצאת בתוך פרעוש, כשהחיה מתלקקת היא בולעת פרעושים וכך נדבקת.

נגיעות בתולעי מעיים עשויה לגרום להקאות, שלשולים, נפיחות וכאב בטני, חסימת מעיים, חולשה, רזון, אנמיה, פגיעה באיברים פנימיים ועוד.

טיפול ומניעה- מתן תרופה (דרך הפה או בהזרקה) הממיתה את התולעים הקיימות. אין טיפול המונע הדבקה חוזרת בתולעים.

 

חיה הנגועה בפרעושים תהיה נגועה בתולעים! דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל,דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב ודר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,טרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,דר עור דוייב וטרינר חדר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, ניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה, דר עור דוייב וטרינר חניאל, דר עופר דוייב וטרינר כפר יונה,

bottom of page